Trine Rønningen

Fleksibilitet – noe å tvile på?

Norge er helt på topp i Europa når det gjelder bruk av fleksibel arbeidstid. Vi i Microsoft er med på å trekke denne statistikken opp. Fordi det gir oss fornøyde medarbeidere, kundeleveranser som vi kan være stolte av – og penger i kassa!

Ulik form og farge

Vår påstand er alle virksomheter vil tjene på å tilrettelegge for fleksibilitet for sine medarbeidere. Men hva dette innebærer og hvordan det gjennomføres vil variere, avhengig av hvilken type viroksomhet man driver. Leger kan f eks ikke uten videre bestemme seg for å jobbe fra hvorsomhelst, nårsomhelst. Men helsearbeidere kan få en bedre hverdag f eks gjennom mobile løsninger som letter tilgang til pasientinformasjon.

Dette kan være et smart trekk i kampen om å tilrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Men bommer man på måten fleksible arbeidsløsninger gjennomføres på og følges opp, kan fallhøyden bli stor.

Hjemme-alene fest

Historien er kjent for de fleste tenåringsforeldre. Og andre som en gang har vært mer eller mindre “ansvarlige” tenåringer selv.

Fleksibilitet uten mål og mening, klare arbeidsprosesser, samt en ledelse og kultur som tilrettelegger for det, kommer til å bære galt avsted. Selv om medarbeidere er aldri så ansvarlig og kompetente i utgangspunktet.

Kultur trumfer teknologi!

En grunnleggende forutsetning er at alle medarbeidere har tilgang til arbeidsdokumenter og systemer, uavhengig av tid, sted og hvilket utstyr man velger å bruke. PC, nettbrett eller mobil? Vi vil velge selv. Men kultur trumfer teknologi – så dette er en ingen som helt garanti for å lykkes.

Så her kommer noen tips til hvordan lykkes med fleksibilitet:

1. Sørg for å ha et klart mål; “Fordi det vil øke vår produktivitet”, ” Økt fleksibilitet vil bidra til økt innovasjon”, eller “Fleksible arbeidsløsninger vil redusere kostnader” . Vi leker ikke butikk.

2. Treff den enkelte medarbeider; Skal du endre måten folk jobber på, holder det ikke med å appelere til bedriftens ve og vel. Vi er oss selv nærmest og trenger å forstå “what’s in it for me”?. Hva betyr en mer fleksibel arbeidsdag for meg?

3. Ledere må være rollemodeller for nye måter å jobbe på. “Seeing is believing”.

4. Klare forventninger til resultat av arbeidet for den enkelte medarbeider. Med økt fleksibilitet vil det være vanskelig og virke mot sin hensikt å følge opp medarbeider på detaljerte aktiviteter. Gi rom for at medarbeidere kan utfolde seg. Bruke sin kompetanse til det fulle.

5. Bedriften må sørge for trening og støtte til medarbeidere for at de skal føle mestring. Nye måter å jobbe på kommer ikke av seg selv.

Noe å tvile på?

Vi synes ikke det. Basert på erfaringer fra 130.000 medarbeidere i egen organisasjonen og ditto erfaringer fra våre kunder. Dette er fremtiden – og den er her nå!

HR direktør